Δοκιμάστε σήμερα το τερματικό UltraMatch S2000 για ωρομέτρηση προσωπικού στην δική σας επιχείρηση!

UltraMatch S2000

To ηλεκτρονικό ρολόι UltraMatch S2000 είναι μια τεράστια ανακάλυψη στον τομέα της καινοτομίας. Το UltraMatch S2000 έχει κομψό σχεδιασμό και ισχυρή απόδοση και χρησιμοποιεί ένα κορυφαίo κρυπογραφημένο αλγόριθμο (BioNANO) και με την ισχυρή πλατφόρμα υλικού που είναι κατασκευασμένο εξασφαλίζει την ταχύτατη αναγνώριση (λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο) των εργαζομένων. Το προηγμένο σύστημα παρέχει την ακριβή, σταθερή, και ταχύτερη αναγνώριση της ίριδας. Υπάρχει κατάλληλη διάταξη ασφαλείας για κάθε χρήστη, υψηλού επιπέδου σε βιομετρική εγγραφή, ατομική αναγνώριση και τον έλεγχο της πρόσβασης. Το UltraMatch S2000 προσφέρει την καλύτερη λύση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ελέγχου πρόσβασης. Απόλυτος έλεγχος κινήσεων (είσοδος, έξοδος, διαλείμματα) εργαζομένων με χρήση της ίριδας ή με RFID κάρτας. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας, μπορούν να αντληθούν ανά πάσα στιγμή από το λογισμικό ωρομέτρησης CrossChex, το οποίο μπορεί να βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα κεντρικό υπολογιστή ή περισσότερους. Το λογισμικό φροντίζει για την καταγραφή του προσωπικού, την σωστή μεταφορά των δεδομένων και την καταχώρηση τους στο αρχείο κινήσεων. Η ανάγνωση των στοιχείων από τα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας γίνεται αυτόματα σε χρόνους που καθορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οπτική ένδειξη

Τρεις έγχρωμες ενδεικτικές λυχνίες LED προτρέπουν τον χρήστη να τοποθετήσει τα μάτια του σε κατάλληλη απόσταση, ώστε να καταστήσει την εικόνα πιο εύκολη και άνετη.
Γρήγορη σύγκριση

Με το αλγόριθμο BioNANO, το σύστημα εντοπίζει τους ανθρώπους σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο και επεξεργάζεται έως 20 άτομα ανά λεπτό!

Ευρεία εφαρμογή

● Το UltraMatch λειτουργεί σε όλα τα περιβάλλοντα φωτισμού, από τον έντονο φωτισμό έως το απόλυτο σκοτάδι.
● Το σύστημα υποστηρίζει όλα τα χρώματα ματιών.
● Το UltraMatch μπορεί να εντοπίσει τα θέματα ακόμη και όταν φορούν γυαλιά ηλίου, περισσότερα γυαλιά ηλίου, περισσότερους τύπους φακών επαφής και ακόμη και μάσκες προσώπου.
● Η αναγνώριση του Iris είναι πιο κατάλληλη από άλλες βιομετρικές ταυτοποιήσεις σε ορισμένα περιβάλλοντα. Αν κάποιος έχει φθαρμένα ή τραυματισμένα δακτυλικά αποτυπώματα ή φορά γάντια, το UltraMatch είναι καλύτερο από τις συσκευές δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ασφάλεια υψηλού επιπέδου με ακρίβεια

Η αναγνώριση Iris είναι ο πιο ακριβής τρόπος για τον εντοπισμό ατόμων όλων των βιομετρικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται συνήθως. Ακόμα και τα δίδυμα έχουν τελείως ανεξάρτητες υφές ίριδας. Τα μοτίβα του Iris είναι πολύ περίπλοκα για να αντιγράψουν.

Υψηλή σταθερότητα

Μετά από 12 μήνες γέννησης, το πρότυπο ίριδας ενός βρέφους γίνεται σταθερό και διατηρείται σταθερό κατά τη διάρκεια της ζωής του. Προστατευμένα από τα βλέφαρα, τα σχέδια ίριδας δεν είναι εύκολα κατεστραμμένα ή γδαρμένα.

Χωρίς επαφή και χωρίς παρέμβαση

Μια χωρίς-επαφή και χωρίς-παρέμβαση καταγραφή της ίριδας κάποιου δημιουργεί την πιο άνετη και φιλική εμπειρία του χρήστη.

CrossChex

Το λογισμικό CrossChex, είναι ένα εξειδικευμένο ευέλικτο σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, για τον καλύτερο έλεγχο του ωραρίου των εργαζομένων, σε σύνδεση με ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας προσωπικού. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας, μπορούν να αντληθούν ανά πάσα στιγμή από το λογισμικό ωρομέτρησης CrossChex, το οποίο μπορεί να βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα κεντρικό υπολογιστή ή περισσότερους. Το λογισμικό φροντίζει για την καταγραφή του προσωπικού, την σωστή μεταφορά των δεδομένων και την καταχώρηση τους στο αρχείο κινήσεων. Παρέχει επίσης την δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας εργαζομένων με πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης υποστηρίζοντας προηγμένες λειτουργίες υπολογισμού υπερωριών και διαχείρισης αδειών. Η ανάγνωση των στοιχείων από τα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας γίνεται αυτόματα σε χρόνους που καθορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος.τα πάντα μπορούν εύκολα να αποκτηθούν.

Τοποθετήστε το UltraMatch S2000 για την ωρομέτρηση προσωπικού στην δική σας επιχείρηση και κορυφαίο επαγγελματικό αποτέλεσμα.