Κατασκευή ιστοσελίδας IKE
Ήρθε η ώρα να φτιάξεις την ιστοσελίδα - site της επιχείρησης σου ; Είμαστε εδώ για εσένα.

Κατασκευή ιστοσελίδας IKE

Κατασκευή ιστοσελίδας για Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Τα τελευταία χρόνια οι ΙΚΕ εμφανίζουν ραγδαία αύξηση με μεγάλη διείσδυση στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες μας στις νέες τάσεις της εποχής, στην EasyComTech αναλαμβάνουμε την κατασκευή ιστοσελίδων ΙΚΕ ενισχύοντας την διαδικτυακή σας παρουσία με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

Αν διαθέτετε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11.04.2012) κάθε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ υποχρεούται πλέον τόσο κατά τη σύσταση, όσο και κατά τη λειτουργία της εταιρείας να διατηρεί ιστοσελίδα με σκοπό να δημοσιοποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις προσκλήσεις των μετόχων καθώς και άλλες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Μεταβολές και λοιπές δημοσιεύσεις δεν δημοσιεύονται πλέον στο ΦΕΚ και οι ισολογισμοί δημοσιεύονται  μόνο στην  ιστοσελίδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις θα αφορούν πληροφορίες σχετικές με το εταιρικό κεφάλαιο, ποσό εγγυητικών εισφορών, στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ., έδρα, διεύθυνση, στοιχεία εταίρων, στοιχεία διαχειριστή κλπ

Η EasyComTech ειδικεύεται στην κατασκευή εταιρικών ιστοσελίδων ΙΚΕ σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας το ΙΚΕ site σας πάντα συμμορφωμένο με τις ισχύουσες διατάξεις και το πρακτικό ΙΚΕ για ιστοσελίδες, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της ως προς την δημοσίευση των πληροφοριών που απαιτούνται. Στις υπηρεσίες μας επίσης περιλαμβάνεται η ανάρτηση, δημοσίευση και ενημέρωση οποιασδήποτε πληροφορίας και περιεχομένου στο site σας.

Δείτε πρότυπο - δείγμα ιστοσελίδας ΙΚΕ

Δείτε πρότυπο - δείγμα ιστοσελίδας ΙΚΕ

Νόμιμη δημοσίευση ισολογισμών με οικονομικό τρόπο

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) αποτελεί μία σχετικά νέα και καινοτόμα νομική μορφή εταιρικής σύστασης, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να εξαλείψει τα μειονεκτήματα που είχαν οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και οι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ).

Βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ είναι ότι έχει νομική προσωπικότητα, εμπορικό σκοπό και ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ, ενώ για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η ίδια η εταιρία με τα περιουσιακά της στοιχεία αποκλείοντας την ανάμιξη της περιουσίας των εταίρων.Το βασικότερο πλεονέκτημά της είναι η ευελιξία που παρουσιάζει η διαδικασία ίδρυσης της η οποία είναι εύκολη, γρήγορη και οικονομική, λόγος που την έχει αναδείξει στη δημοφιλέστερη μορφή εταιρικής σύστασης νεοφυών επιχειρήσεων (startups).

Χαρακτηριστικό της ευελιξίας των ΙΚΕ είναι η χρήση του Διαδικτύου, τόσο σε επίπεδο ιστότοπου (website) της εταιρείας όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η οποία συνεπάγεται όμως ορισμένες ιντερνετικές υποχρεώσεις. Σε αυτό το σημείο έρχεται η EasyComTech για να σας λύσει τα χέρια, απλουστεύοντας διαδικασίες και εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Νόμιμη δημοσίευση ισολογισμών με οικονομικό τρόπο

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) αποτελεί μία σχετικά νέα και καινοτόμα νομική μορφή εταιρικής σύστασης, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να εξαλείψει τα μειονεκτήματα που είχαν οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και οι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ).

Βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ είναι ότι έχει νομική προσωπικότητα, εμπορικό σκοπό και ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ, ενώ για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο η ίδια η εταιρία με τα περιουσιακά της στοιχεία αποκλείοντας την ανάμιξη της περιουσίας των εταίρων.Το βασικότερο πλεονέκτημά της είναι η ευελιξία που παρουσιάζει η διαδικασία ίδρυσης της η οποία είναι εύκολη, γρήγορη και οικονομική, λόγος που την έχει αναδείξει στη δημοφιλέστερη μορφή εταιρικής σύστασης νεοφυών επιχειρήσεων (startups).

Χαρακτηριστικό της ευελιξίας των ΙΚΕ είναι η χρήση του Διαδικτύου, τόσο σε επίπεδο ιστότοπου (website) της εταιρείας όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η οποία συνεπάγεται όμως ορισμένες ιντερνετικές υποχρεώσεις. Σε αυτό το σημείο έρχεται η EasyComTech για να σας λύσει τα χέρια, απλουστεύοντας διαδικασίες και εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Φτιάξε την ιστοσελίδα της επιχείρησης σου!

Ενδιαφέρεστε για κατασκευή eshop; Είστε στο σωστό μέρος!

Φτιάξε την ιστοσελίδα της επιχείρησης σου!

Ενδιαφέρεστε για κατασκευή eshop; Είστε στο σωστό μέρος!

Ιστοσελίδες Ι.Κ.Ε.

Στις υποχρεώσεις της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι η διατήρηση εταιρικής ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του νόμου 4072/2012, εντός ενός μήνα από την ίδρυση της η ΙΚΕ υποχρεούται να αποκτήσει εταιρική σελίδα, στην οποία θα δημοσιεύονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα ονοματεπώνυμα & οι διευθύνσεις των εταίρων, η κατηγορία εισφορών του καθενός καθώς και το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση. Η EasyComTech αναλαμβάνει την κατασκευή της ιστοσελίδας σας στα πιο σύγχρονα CMS της αγοράς για εύκολη διαχείριση και υψηλή παραμετροποίηση.

Δημοσίευση Ισολογισμών

Μία από τις πολύπλοκες και χρονοβόρες ιντερνετικές υποχρεώσεις μίας ΙΚΕ είναι η δημοσίευση των ισολογισμών. Απαλλαγείτε τώρα από το ετήσιο κόστος δημοσίευσης ισολογισμών! Η EasyComTech παρέχει ως ξεχωριστή υπηρεσία την δημοσίευση και ενημέρωση οποιασδήποτε πληροφορίας στην ιστοσελίδα σας όπως στοιχεία εταιρίας, εταιρικό κεφάλαιο, ποσό εγγυητικών εισφορών, στοιχεία Γ.Ε.ΜΗ., νέους ισολογισμούς, προσθήκη GoogleMap, προσθήκη της επιχείρησης σας στο Google Business Place και ενημέρωση οποιουδήποτε άλλου είδους περιεχομένου του διαδικτυακού σας χώρου.

Εταιρικές Ιστοσελίδες

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να έχει προβολή στο ίντερνετ για την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Η προβολή αυτή επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας της. Η EasyComTech αναλαμβάνει όλη την διαδικασία, από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, μέχρι την διαχείριση και την συντήρηση της ιστοσελίδας σας. Στην EasyComTech, συλλέγουμε πληροφορίες και αναλύουμε στατιστικά την επιχείρησή σας, “χτίζουμε” μαζί την Online εταιρική σας ταυτότητα και προωθούμε με τον πιο αποδοτικό τρόπο την επιχειρηματική σας δραστηριότητα στο διαδίκτυο.

Οι ιντερνετικές υποχρεώσεις της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σε κάθε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία οι εταίροι υποχρεούνται να διατηρούν και να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Είναι υποχρεωτικό μεταξύ όλων των άλλων στοιχείων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας,  εταιρική επωνυμία, έδρα της εταιρείας κοκ) να αναγράφεται στο καταστατικό της εταιρείας και η ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται σε σημαντικές διαδικασίες για την λειτουργία της εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 70, για την πραγματοποίησης γενικής συνέλευσης είναι απαραίτητη η προσωπική πρόσκληση των εταίρων με όλα τα κατάλληλα μέσα, μεταξύ των οποίων και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 73, σε περίπτωση ομοφωνίας, οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο εγγράφως χωρίς σύγκληση συνέλευσης, απαιτείται όμως η υπογραφή του σχετικού εγγράφου από το σύνολο των εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) μπορεί να αντικαταστήσει τις υπογραφές των εταίρων σύμφωνα με το εκάστοτε καταστατικό.

5

Έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τα παραπάνω πακέτα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για περισσότερες διευκρινίσεις, καλέστε μας στο 2310-649972 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Μάθετε όσα επιπλέον εργαλεία & δυνατότητες χρειάζεστε για να απογειώσετε το eshop σας, όπως η Επαγγελματική Κειμενογραφία και οι υπηρεσίες Social Media

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας κατασκευής ιστοσελίδων από την EasyComTech.

0
15 χρόνια εμπειρίας
0
Project
0
Καφέδες

Ενδιαφέρεστε για κατασκευή eshop; Είστε στο σωστό μέρος!

Ενδιαφέρεστε για κατασκευή eshop; Είστε στο σωστό μέρος!