Ψηφιακή Υπογραφή |
Για Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα
Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής για την υποβολή διαγωνισμών δημοσίου σε Επιχειρήσεις και Φορείς
Άμεσα - Αξιόπιστα - Πανελλαδικά

Ψηφιακή Υπογραφή (ΕΔΔΥ) | Token Πιστοποιημένο Για ΑΠΕΔ

Thales | Gemalto | Safenet 5110cc (ID Prime MD 940): Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)

Το Thales | Gemalto | Safenet 5110cc (ID Prime MD 940) είναι μία ειδική συσκευή, σε μορφή  usb token, που χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών που χρησιμοποιείτε για την επικύρωση ψηφιακών εγγράφων.

Η ψηφιακή υπογραφή απευθύνεται σχεδόν σε όλο το φάσμα των επαγγελματικών κατηγοριών όπως Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αγρονόμους, Γεωλόγους, Χαρτογράφους, Πολεοδόμους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους, Εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπαλλήλους, Ιατρούς, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Λογιστές, σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έγγραφα, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και σε απλούς πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να υπογράψουν ηλεκτρονικά έγγραφα.

Thales | Gemalto | Safenet 5110cc (ID Prime MD 940)

40,00€ + ΦΠΑ = 49,60€

Ειδικές τιμές για μεταπωλητές

Ειδικές τιμές για μεταπωλητές

Ψηφιακή Υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς καθώς αποτελεί το μόνο μέσο για την επικύρωση της γνησιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων. Στην ουσία η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί το αντίστοιχο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο. Η αναγκαιότητα της απόκτησης ψηφιακής υπογραφής, φαίνεται στο γεγονός πως είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου που διενεργούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Στην EasyComTech παρέχουμε ολοκληρωμένα πακέτα απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής, τα οποία περιλαμβάνουν

 • Πλήρη ανάληψη της διαδικασίας μέχρι οι πελάτες μας (επιχειρήσεις και δημόσιος φορέας) να αποκτήσουν δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής.
 • Εγκατάσταση του usb token
 • Παραμετροποίηση των Πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και του απαραίτητου λογισμικού τόσο στο usb token όσο και σε υπολογιστή
 • Εκπαίδευση των πελατών μας σχετικά με την χρήση ψηφιακής υπογραφής

Είναι επίσης μεγάλης σημασίας να γνωρίζετε πως για την ορθή συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου απαιτείται ολοκληρωμένη εγκατάσταση του USB TOKEN, των αντίστοιχων λογισμικών και πιστοποιητικών. Η χρήση μιας απλής ηλεκτρονικής “υπογραφής” ή “signature” από οποιοδήποτε μέσο  αποθήκευσης δεν γίνεται δεκτή σε διαγωνισμούς δημοσίου.

Ψηφιακή Υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς καθώς αποτελεί το μόνο μέσο για την επικύρωση της γνησιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων. Στην ουσία η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί το αντίστοιχο της φυσική υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο. Η αναγκαιότητα της απόκτησης ψηφιακής υπογραφής, φαίνεται στο γεγονός πως είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου που διενεργούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Στην EasyComTech παρέχουμε ολοκληρωμένα πακέτα απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής, τα οποία περιλαμβάνουν

 • Πλήρη ανάληψη της διαδικασίας μέχρι οι πελάτες μας (επιχειρήσεις και δημόσιος φορέας) να αποκτήσουν δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής.
 • Εγκατάσταση του usb token
 • Παραμετροποίηση των Πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και του απαραίτητου λογισμικού τόσο στο usb token όσο και σε υπολογιστή
 • Εκπαίδευση των πελατών μας σχετικά με την χρήση ψηφιακής υπογραφής

Είναι επίσης μεγάλης σημασίας να γνωρίζετε πως για την ορθή συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου απαιτείται ολοκληρωμένη εγκατάσταση του USB TOKEN, των αντίστοιχων λογισμικών και πιστοποιητικών. Η χρήση μιας απλής ηλεκτρονικής “υπογραφής” ή “signature” από οποιοδήποτε μέσο  αποθήκευσης δεν γίνεται δεκτή σε διαγωνισμούς δημοσίου.

Απόκτησε Ψηφιακή Υπογραφή!

Εγγυημένη Εξυπηρέτηση

Η EasyComTech, έχοντας χρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένο στην εγκατάσταση ψηφιακής υπογραφής, παρέχει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επιχείρησης ή φορέα με τον οποίο αναπτύσσει συνεργασία. Βασικός στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση των αναγκών του κάθε πελάτη με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών τα οποία θα ικανοποιούν ακόμα και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις των πελατών μας.

Γιατί Εμάς;

 • Εμπειρία – Εξειδίκευση – Τεχνογνωσία
 • Άμεση Υποστήριξη, αυθημερόν, Πανελλαδικά
 • Πλήρης Εξυπηρέτηση (με μία μόνο επίσκεψη στα ΚΕΠ)
 • Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
 • Πιστοποιημένος εξοπλισμός – usb token
 • Απλή και γρήγορη διαδικασία έκδοσης
 • Μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων ψηφιακής υπογραφής από το 2012.

Εξασφαλίστε την επιτυχία μέσα από την εμπειρία, την εξειδίκευση και την άμεση εξυπηρέτηση

Αποκτήστε Ψηφιακή υπογραφή εύκολα και άπλα

Πιστοποιημένο usb token (ΕΔΔΥ)

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στην εγκατάσταση ψηφιακής υπογραφής

Ψηφιακή Υπογραφή (ΕΔΔΥ) | Token Πιστοποιημένο Για ΑΠΕΔ

Η EasyComTech παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για την έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής, οι οποίες περιλαμβάνουν την Υπεύθυνη Δήλωση στην Πύλη gov.gr (μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης μαζί σας), την Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ (μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης μαζί σας), την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού ΕΔΔΥ (usb token) και την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Η δημιουργία της ψηφιακής σας υπογραφής πραγματοποιείται με κατάλληλες συσκευές ειδικές για την Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) USB eToken. Σε αυτές δημιουργούνται και αποθηκεύονται τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (qualified certificate) πλήρως κρυπτογραφημένα, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά τους. Τα USB eToken της EasyComTech αποτελούν τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα της αγοράς συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα κατασκευής και κορυφαία ασφάλεια. Για την δημιουργία όμως μιας έγκυρης Ψηφιακής Υπογραφής είναι απαραίτητη και η χρήση ενός έγκυρου Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Στην EasyComTech παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση των πιστοποιητικών που λαμβάνετε μέσω της ΑΠΕΔ, απομακρυσμένα σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, ενώ οι ειδικοί της EasyComTech αναλαμβάνουν την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση των εργαλείων όπως το AdobeAcrobatReader και τα Jsign και Xolidon, καθώς επίσης και την εκπαίδευσή σας για την χρήση των εργαλείων.

Τέλος, η ομάδα τεχνικής υποστήριξης, μετά  την εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής και την παραμετροποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

5

Για περισσότερες διευκρινίσεις, καλέστε μας στο 2310-649972 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Μάθετε όσα επιπλέον εργαλεία & δυνατότητες χρειάζεστε για να απογειώσετε το eshop σας, όπως η Επαγγελματική Κειμενογραφία και οι υπηρεσίες Social Media

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας κατασκευής ιστοσελίδων από την EasyComTech.

0
15 χρόνια εμπειρίας
0
Project
0
Καφέδες

Eνημερωθείτε δωρεάν για τη διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής