Thales | Gemalto | Safenet 5110cc (ID Prime MD 940): Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)

49,60 

Κωδικός προϊόντος: eToken-5110 Κατηγορία: Ετικέτες: ,

Thales | Gemalto | Safenet 5110cc (ID Prime MD 940): Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) ή αλλιώς USB Token.

  • Υπηρεσία έκδοσης της ψηφιακής υπογραφής μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ από εμάς,  δωρεάν αποστολή του USB Token,  απομακρυσμένη εκπαίδευση, εγκατάσταση και επίδειξη χειρισμού της συσκευής USB Token (ΕΔΔΥ), του προγράμματος διαχείρισης και του προγράμματος με το οποίο θα υπογράφετε τα αρχεία σας.

Περιγραφή

Η συσκευή Thales | Gemalto | Safenet 5110cc (ID Prime MD 940) έχει τη μορφή ενός κοινού USB Flash. Χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση και χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών σας που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ψηφιακών εγγράφων. Συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω θύρας USB επιτρέποντάς σας να υπογράφετε ψηφιακά αρχεία (pdf, word κ.α.). Η απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής είναι διαδικασία η οποία είναι πλέον υποχρεωτική για την συμμετοχή σας σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου που διενεργούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Η ψηφιακή υπογραφή απευθύνεται σχεδόν σε όλο το φάσμα των επαγγελματικών κατηγοριών όπως Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αγρονόμους, Γεωλόγους, Χαρτογράφους, Πολεοδόμους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους, Εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπαλλήλους, Ιατρούς, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Λογιστές, σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έγγραφα, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και σε απλούς πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να υπογράψουν ηλεκτρονικά έγγραφα.

Για την απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη σελίδα της ΑΠΕΔ στην οποία περιγράφεται η ακριβής διαδικασία έκδοσης.

Η ισχύς των ψηφιακών πιστοποιητικών έχει διάρκεια 3 έτη.

Πιστοποιητικό Ασφαλείας: CC EAL5+ / PP QSCD, eIDAS πιστοποιημένο τόσο για eSignature όσο και για eSeal, και πιστοποιημένο από τη γαλλική ANSSI
Μνήμη: 80K
Λειτουργικό Σύστημα: Java
Θύρα USB: USB type A: USB 1.1 και USB 2.0
Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (API): PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, IPSec/IKE, MS minidriver, CNG
Smart Card Platform: IDPrime MD 940

Υποστηριζόμενοι Κρυπταλγόριθμοι:
Symmetric: 3DES (ECB, CBC), AES (128, 192, 256 bits)
Hash: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
RSA: up to RSA 4096 bits
RSA OAEP & RSA PSS
P-256 bits ECDSA, ECDH.
P-384 & P-521bits
ECDSA, ECDH are available via a custom configuration
On-card asymmetric key pair generation (RSA up to 4096 bits & Elliptic curves up to 521 bits)
Symmetric: AES—For secure messaging and 3DES for Microsoft Challenge/Response only

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα:
Windows 7
Windows 8
Windows 10
MacOS μέχρι 10.14
MacOS από 10.15 και πάνω με χρήση λογισμικού εικονικοποίησης υλικού π.χ. Parallels

Βήμα 1: Προμήθεια ΕΔΔΥ. Προμηθευτείτε από την Easycomtech  το υπερσύγχρονο ΕΔΔΥ της Thales | Gemalto | Safenet 5110cc (ID Prime MD 940) με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας διασφαλίζοντας προστασία  των ψηφιακών σας πιστοποιητικών.

Βήμα 2: Υπεύθυνη Δήλωση στην Πύλη gov.gr
Η ΥΔ έχει τυποποιημένο κείμενο. Ο χρήστης την επιλέγει και αυθεντικοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet είτε με τoυς προσωπικούς κωδικούς web banking σε μία από τις παρακάτω τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα, Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ή Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας)

Βήμα 3: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ
Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με χρήση του μοναδικού κωδικάριθμου που δημιουργήθηκε κατά το προηγούμενο βήμα της  ΥΔ.

* Τα βήματα 2 και 3 μπορείτε να τα ολοκληρώσετε σε συνεργασία μαζί μας, μέσω σύνδεσης με πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης.

Βήμα 4: Μετάβαση σε οποιοδήποτε Εντεταλμένο Γραφείο – ΚΕΠ (ΕΓ) για να γίνει η φυσική ταυτοποίηση.
Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του το ταυτοποιητικό έγγραφο που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση στο gov.gr.

  • Ο υπάλληλος του ΕΓ ολοκληρώνει την ταυτοποίηση και καταχώρηση του αιτήματος («Ολοκλήρωση ενεργειών»). Αυτόματα αποστέλλεται μήνυμα (SMS) στο κινητό του ενδιαφερόμενου που ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η φυσική ταυτοποίηση.
  • Η αίτηση προωθείται αυτόματα στην Αρχή Εγγραφής όπου ολοκληρώνεται η έγκριση της αίτησης του ενδιαφερόμενου μέσα σε διάστημα έως 30 ημερών. Όταν ολοκληρωθεί η έγκριση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μήνυμα (SMS) που περιέχει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης.

Βήμα 5: Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού.

Βήμα 1: Σύνδεση μέσω προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης (Anydesk, Teamviewer) για την ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3.

Βήμα 2: Υπεύθυνη Δήλωση στην Πύλη gov.gr

Βήμα 3: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ

Βήμα 4: Μετάβαση σε οποιοδήποτε Εντεταλμένο Γραφείο – ΚΕΠ (ΕΓ) για να γίνει η φυσική ταυτοποίηση.

Βήμα 5: Όταν λάβετε το 2ο SMS με τον κωδικό έκδοσης/ανάκλησης του ψηφιακού πιστοποιητικού, επικοινωνείτε μαζί μας ώστε να προχωρήσουμε στην έκδοση της ψηφιακής σας υπογραφή μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ.

Στην περίπτωση των Μηχανικών θα πρέπει να αναρτηθεί το ψηφιακό πιστοποιητικό και στο ΤΕΕ.

Βήμα 6:  Εισάγουμε τα πιστοποιητικά στο USB Token και το στέλνουμε στον χώρο σας. Μπορείτε επίσης να το παραλάβετε από τα γραφεία μας.

Βήμα 7: Μόλις το λάβετε, καλείτε το τεχνικό τμήμα της EasyComTech για την συνέχιση της διαδικασίας. Αυτή περιλαμβάνει την προετοιμασία του Η/Υ σας και την εγκατάσταση των απαραίτητων προγραμμάτων και των ψηφιακών πιστοποιητικών των Αρχών Πιστοποίησης και Χρονοσήμανσης. Έπειτα ακολουθεί εκπαίδευση σχετικά με την διαχείριση και  χρήση του USB Token και του προγράμματος στον Η/Υ σας.

Thales | Gemalto | Safenet 5110cc (ID Prime MD 940): Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ).

Η συσκευή Thales | Gemalto | Safenet 5110cc (ID Prime MD 940) έχει τη μορφή ενός κοινού USB Flash. Χρησιμοποιείται για την ασφαλή αποθήκευση και χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών σας που χρησιμοποιούνται για την επικύρωση ψηφιακών εγγράφων. Συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω θύρας USB επιτρέποντάς σας να υπογράφετε ψηφιακά αρχεία (pdf). Η απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής είναι διαδικασία η οποία είναι πλέον υποχρεωτική για την συμμετοχή σας σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου που διενεργούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Η ψηφιακή υπογραφή απευθύνεται σχεδόν σε όλο το φάσμα των επαγγελματικών κατηγοριών όπως Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αγρονόμους, Γεωλόγους, Χαρτογράφους, Πολεοδόμους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους, Εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπαλλήλους, Ιατρούς, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Λογιστές, σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έγγραφα, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και σε απλούς πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να υπογράψουν ηλεκτρονικά έγγραφα.

Για την απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη σελίδα της ΑΠΕΔ στην οποία περιγράφεται η ακριβής διαδικασία έκδοσής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Πιστοποιητικό Ασφαλείας: CC EAL5+ / PP QSCD, eIDAS πιστοποιημένο τόσο για eSignature όσο και για eSeal, και πιστοποιημένο από τη γαλλική ANSSI
Μνήμη: 80K
Λειτουργικό Σύστημα: Java
Θύρα USB: USB type A: USB 1.1 και USB 2.0
Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (API): PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, IPSec/IKE, MS minidriver, CNG
Smart Card Platform: IDPrime MD 940

Υποστηριζόμενοι Κρυπταλγόριθμοι:
Symmetric: 3DES (ECB, CBC), AES (128, 192, 256 bits)
Hash: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
RSA: up to RSA 4096 bits
RSA OAEP & RSA PSS
P-256 bits ECDSA, ECDH.
P-384 & P-521bits
ECDSA, ECDH are available via a custom configuration
On-card asymmetric key pair generation (RSA up to 4096 bits & Elliptic curves up to 521 bits)
Symmetric: AES—For secure messaging and 3DES for Microsoft Challenge/Response only

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα:
Windows 7
Windows 8
Windows 10
MacOS μέχρι 10.14
MacOS από 10.15 και πάνω με χρήση λογισμικού εικονικοποίησης υλικού π.χ. Parallels

Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής

Βήμα 1: Προμήθεια ΕΔΔΥ. Προμηθευτείτε από την Easycomtech  το υπερσύγχρονο ΕΔΔΥ της Thales | Gemalto | Safenet 5110cc (ID Prime MD 940) με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας διασφαλίζοντας προστασία  των ψηφιακών σας πιστοποιητικών.

Βήμα 2: Υπεύθυνη Δήλωση στην Πύλη gov.gr
Η ΥΔ έχει τυποποιημένο κείμενο. Ο χρήστης την επιλέγει και αυθεντικοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet είτε με τoυς προσωπικούς κωδικούς web banking σε μία από τις παρακάτω τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα, Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ή Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας)

Βήμα 3: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ
Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με χρήση του μοναδικού κωδικάριθμου που δημιουργήθηκε κατά το προηγούμενο βήμα της  ΥΔ.

* Τα βήματα 2 και 3 μπορείτε να τα ολοκληρώσετε σε συνεργασία μαζί μας, μέσω σύνδεσης με πρόγραμμα απομακρυσμένης διαχείρισης.

Βήμα 4: Μετάβαση σε οποιοδήποτε Εντεταλμένο Γραφείο – ΚΕΠ (ΕΓ) για να γίνει η φυσική ταυτοποίηση.
Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του το ταυτοποιητικό έγγραφο που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση στο gov.gr.

  • Ο υπάλληλος του ΕΓ ολοκληρώνει την ταυτοποίηση και καταχώρηση του αιτήματος («Ολοκλήρωση ενεργειών»). Αυτόματα αποστέλλεται μήνυμα (SMS) στο κινητό του ενδιαφερόμενου που ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η φυσική ταυτοποίηση.
  • Η αίτηση προωθείται αυτόματα στην Αρχή Εγγραφής όπου ολοκληρώνεται η έγκριση της αίτησης του ενδιαφερόμενου μέσα σε διάστημα έως 30 ημερών. Όταν ολοκληρωθεί η έγκριση της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μήνυμα (SMS) που περιέχει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης.

Βήμα 5: Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού.

Υπηρεσίας Απομακρυσμένης Εγκατάστασης του USB Token

Βήμα 1: Σύνδεση μέσω προγράμματος απομακρυσμένης διαχείρισης (Anydesk, Teamviewer) για την ολοκλήρωση των βημάτων 2 και 3.

Βήμα 2: Υπεύθυνη Δήλωση στην Πύλη gov.gr

Βήμα 3: Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ

Βήμα 4: Μετάβαση σε οποιοδήποτε Εντεταλμένο Γραφείο – ΚΕΠ (ΕΓ) για να γίνει η φυσική ταυτοποίηση.

Βήμα 5: Όταν λάβετε το 2ο SMS με τον κωδικό έκδοσης/ανάκλησης του ψηφιακού πιστοποιητικού, επικοινωνείτε μαζί μας ώστε να προχωρήσουμε στην έκδοση της ψηφιακής σας υπογραφή μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ.

Στην περίπτωση των Μηχανικών θα πρέπει να αναρτηθεί το ψηφιακό πιστοποιητικό και στο ΤΕΕ.

Βήμα 6:  Εισάγουμε τα πιστοποιητικά στο USB Token και το στέλνουμε στον χώρο σας. Μπορείτε επίσης να το παραλάβετε από τα γραφεία μας.

Βήμα 7: Μόλις το λάβετε, καλείτε το τεχνικό τμήμα της EasyComTech για την συνέχιση της διαδικασίας. Αυτή περιλαμβάνει την προετοιμασία του Η/Υ σας και την εγκατάσταση των απαραίτητων προγραμμάτων και των ψηφιακών πιστοποιητικών των Αρχών Πιστοποίησης και Χρονοσήμανσης. Έπειτα ακολουθεί εκπαίδευση σχετικά με την διαχείριση και  χρήση του USB Token και του προγράμματος στον Η/Υ σας.