Η επιτυχία της επιχείρησής σου με μία κίνηση!

Pylon Commercial από την Epsilonnet

Το PYLON Commercial είναι μία εφαρμογή μηχανογράφησης νέας γενιάς που εξυπηρετεί τις διαχρονικές ανάγκες των εμπορικών συστημάτων, αλλά και που μέσα από την πολυετή εμπειρία και μελέτη θέτει νέα standard στο τρόπο που αυτά θα λειτουργούν στο μέλλον

Προσαρμόζεται πάντα στις τρέχουσες ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης.

Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα κυκλώματα και υποσυστήματα που αφορούν μία σύγχρονη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Η τεχνολογική υπεροχή του PYLON είναι εμφανής από τη στιγμή της εγκατάστασης. Μία υπερσύγχρονη πλατφόρμα που αναπτύχθηκε σε Microsoft .net Framework 4.5 για μέγιστη ταχύτητα, σταθερότητα και ασφάλεια των δεδομένων σας.

Τι περιλαμβάνει:

 • Pylon Commercial Standard
 • Διαχείριση Αποθήκης, φυσικοί και λογικοί χώροι, τύποι αποθέματος
 • Πωλήσεις , παραγγελιοληψίες και υπηρεσίες
 • Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών , Συναλλασόμενοι
 • Κατηγορίες (Tree view – Tree Categories)
 • Διαχείριση εντατικής λιανικής
 • Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
 • Διαχείριση Αγορών και Πληρωμών
 • Κεντρικό & 2 υποκατάστημα
 • Αγορές και παραγγελιοδοσία
 • Μετασχηματισμοί
 • Εισπράξεις, πληρωμές
 • Πωλητές, προμήθειες πωλητών – εισπρακτόρων
 • Αξιόγραφα
 • Εικόνα επιχείρησης – εμπορικοί δείκτες
 • Report Designer, Customization Tools I
 • Ταμείο επιχείρησης
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Επαφές
 • Εορτολόγιο
 • Ελεύθερα πεδία
 • Επισυναπτόμενα έγγραφα
 • Γεωγραφικές περιοχές
 • Αγγλικά
 • Easy Report
 • 3 Εταιρείες
 • Πολλαπλά νομίσματα
 • 1 χρήστης
 • Επιπλέον 2 υποσυστήματα δωρεάν από : Διαχείριση Serial numbers, παρτίδων, Χαρακτηριστικά(χρώμα-μέγεθος κλπ), πολλαπλά ταμεία – βάρδιες, Προσφορές – υποψήφιοι πελάτες, Αντιστοιχίσεις – ενηληκίωση υπολοίπων, διαχείριση υπηρεσιών χρονοχρέωσης, εγγυοδοσία, CRM – ευκαιρίες πώλησης, Τιμοκατάλογοι, Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί.

Epsilonnet – Σειρά Pylon – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Βρείτε την λύση που σας ταιριάζει ανάμεσα στις ολοκληρωμένες σειρές προγραμμάτων της Epsilon Net.

Τιμοκατάλογος Epsilonnet PYLON

Γνωρίστε τον ψηφιακό κόσμο, χωρίς περιορισμούς…

Η τεχνολογική υπεροχή του PYLON είναι εμφανής από τη στιγμή της εγκατάστασής της. Μία υπερσύγχρονη πλατφόρμα που αναπτύχθηκε σε Microsoft .net Framework 4.5 για μέγιστη ταχύτητα, σταθερότητα και ασφάλεια των δεδομένων σας.

O χρόνος που απαιτείται για την εκπαίδευση των υπαλλήλων σας είναι πολύ μικρός, μειώνοντας έτσι το κόστος μετάβασής τους από το προηγούμενο σύστημα.

Το software προσαρμόζεται στην επιχείρησή σας και όχι η επιχείρησή σας στο software. Προσθέτοντας νέα δεδομένα εκεί που τα χρειάζεστε, αναπτύσσετε νέους κανόνες και ελέγχους για να εξασφαλίσετε τη λήψη αποφάσεων πάνω σε αληθινά δεδομένα.

Είναι σχεδιασμένο ώστε να κατευθύνει «διαισθητικά» τον χρήστη, εκμεταλλευόμενο την υφιστάμενη εξοικείωσή του με το λειτουργικό σύστημα Windows ή τις εφαρμογές της σουίτας Microsoft Office.

Η ειδικά μελετημένη αρχιτεκτονική άντλησης δεδομένων στοχεύει στο να σας προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση από προηγούμενες περιόδους με απαράμιλλη ταχύτητα και αμεσότητα, ώστε να εντοπίζετε εύκολα και απλά τα σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθείτε.

Επιμέρους ενότητες για την Epsilonnet είναι:

pyloc_commercial

Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που καλύπτει όλη την γκάμα των εμπορικών επιχειρήσεων.

Pylon_services

Εμπορική εφαρμογή με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

pylon_retail

Εύκολη και γρήγορη στην εκμάθηση, λύση μηχανογράφησης για την ευρύτερη αγορά της λιανικής με την υποστήριξη της Epsilon Net.

pylon-crm

Εφαρμογή διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου που προσαρμόζεται στις ανάγκες και το μέγεθος κάθε επιχείρησης.

pylon-restaurant

Εφαρμογή που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης.

pylon_hospitality

Εφαρμογή της Epsilon Net που καλύπτει όλες τις ανάγκες του κλάδου της φιλοξενίας.

pylon_business_accounting

Μια εφαρμογή για όλα τα υποσυστήματα που αφορούν την Οικονομική Διεύθυνση μίας επιχείρησης

Odoo (OpenERP) – Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ανοικτού κώδικα

To Odoo (openERP) είναι ένα σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) ανοικτού κώδικα. Είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί για την μηχανογράφηση επιχειρήσεων και οργανισμών διότι περιέχει ολοκληρωμένους Λογιστικούς, Εμπορικούς και Διαχειριστικούς μηχανισμούς. Είναι μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα και εναρμονίζεται με τον Ελληνικό Φορολογικό Μηχανισμό. Το Odoo ξεκίνησε το 2002 από έναν Βέλγο φοιτητή, τον Fabien Pinckaers, ο οποίος αρχικά είχε δημιουργήσει το TinyERP. Το πρόγραμμα αυτό σημείωσε πολύ μεγάλη απήχηση στις επιχειρήσεις και με τη συνεισφορά της κοινότητας ανοιχτού λογισμικού, εξελίχθηκε και μετονομάστηκε σε Odoo. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους, τόσο από μεγάλες επιχειρήσεις όσο και από μικρές. Έφτασε να χρησιμοποιείται από απαιτητικές εταιρείες όπως: η Whirlpool, η Morison, τα Γαλλικά Ταχυδρομεία, το Βελγικό Εμπορικό Επιμελητήριο κ.α. Το Odoo καλύπτει όλες τις απαιτήσεις μηχανοργάνωσης μιας επιχείρησης, με διαχείριση πωλήσεων, οικονομική διαχείριση, λογιστική διαχείριση, διαχείριση έργου κλπ. Είναι δομημένο με αρθρώματα (υποσυστήματα), που κάνουν πολύ απλό τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων και τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής. Έτσι, το Odoo, προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης ανάλογα με τα αρθρώματα που επιλέγονται.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν 500 περίπου αρθρώματα σε 25 γλώσσες, για διάφορες χρήσεις. Ο εξυπηρετητής είναι γραμμένος σε Python. Ως βάση δεδομένων χρησιμοποιεί την PostgreSQL. Περιλαμβάνει λογαριασμούς Αναλυτικής και Γενικής Λογιστικής. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο έχει ήδη ενσωματωθεί. Πάνω στο Odoo έχει στηθεί και το Hospital (λογισμικό ανοικτού κώδικα οργάνωσης Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR) και οργάνωσης Νοσοκομείου).

Οι πελάτες που αγόρασαν την προσφορά επέλεξαν και τα παρακάτω:

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες PYLON