Η επιτυχία της επιχείρησής σου με μία κίνηση!

Pylon Commercial Start

Το PYLON Commercial είναι μία εφαρμογή μηχανογράφησης νέας γενιάς που εξυπηρετεί τις διαχρονικές ανάγκες των εμπορικών συστημάτων, αλλά και που μέσα από την πολυετή εμπειρία και μελέτη θέτει νέα standard στο τρόπο που αυτά θα λειτουργούν στο μέλλον

Προσαρμόζεται πάντα στις τρέχουσες ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης.

Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα κυκλώματα και υποσυστήματα που αφορούν μία σύγχρονη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Η τεχνολογική υπεροχή του PYLON είναι εμφανής από τη στιγμή της εγκατάστασης. Μία υπερσύγχρονη πλατφόρμα που αναπτύχθηκε σε Microsoft .net Framework 4.5 για μέγιστη ταχύτητα, σταθερότητα και ασφάλεια των δεδομένων σας.

Τι περιλαμβάνει η προσφορά;

 • Pylon Commercial Standard
 • Διαχείριση Αποθήκης, φυσικοί και λογικοί χώροι, τύποι αποθέματος
 • Πωλήσεις , παραγγελιοληψίες και υπηρεσίες
 • Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών , Συναλλασόμενοι
 • Κατηγορίες (Tree view – Tree Categories)
 • Διαχείριση εντατικής λιανικής
 • Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
 • Διαχείριση Αγορών και Πληρωμών
 • Κεντρικό & 2 υποκατάστημα
 • Αγορές και παραγγελιοδοσία
 • Μετασχηματισμοί
 • Εισπράξεις, πληρωμές
 • Πωλητές, προμήθειες πωλητών – εισπρακτόρων
 • Αξιόγραφα
 • Εικόνα επιχείρησης – εμπορικοί δείκτες
 • Report Designer, Customization Tools I
 • Ταμείο επιχείρησης
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Επαφές
 • Εορτολόγιο
 • Ελεύθερα πεδία
 • Επισυναπτόμενα έγγραφα
 • Γεωγραφικές περιοχές
 • Αγγλικά
 • Easy Report
 • 3 Εταιρείες
 • Πολλαπλά νομίσματα
 • 1 χρήστης
 • Επιπλέον 2 υποσυστήματα δωρεάν από : Διαχείριση Serial numbers, παρτίδων, Χαρακτηριστικά(χρώμα-μέγεθος κλπ), πολλαπλά ταμεία – βάρδιες, Προσφορές – υποψήφιοι πελάτες, Αντιστοιχίσεις – ενηληκίωση υπολοίπων, διαχείριση υπηρεσιών χρονοχρέωσης, εγγυοδοσία, CRM – ευκαιρίες πώλησης, Τιμοκατάλογοι, Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί.

Οι πελάτες που αγόρασαν την προσφορά επέλεξαν και τα παρακάτω:

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες PYLON