Οκτώ βήματα για να διαλέξει κανείς την κατάλληλη εταιρεία σχεδίασης ιστοσελίδων και ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου
Ιούλιος 9, 2015

Οκτώ βήματα για να διαλέξει κανείς την κατάλληλη εταιρεία σχεδίασης ιστοσελίδων και ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου

Είναι κοινό μυστικό ότι για να επιτύχει κανείς σε μια ανταγωνιστική αγορά, θα πρέπει να προσεγγίσει το καταναλωτικό κοινό, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, προκειμένου να επικοινωνήσει το εταιρικό μήνυμα προς τον πιθανό πελάτη με τον πλέον επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο.

Τα εργαλεία αυτά μπορεί να του τα παράσχει μία εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία όμως θα πρέπει να επιλεγεί κατόπιν συστηματικής προσπάθειας. Να μια λίστα για το πως πρέπει να γίνει η σχετική επιλογή:

Βήμα 1ο: Καθορισμός στόχων

Το πρώτο βήμα από το οποίο πρέπει κανείς να ξεκινά είναι ο καθορισμός των στόχων που θέλει ο επαγγελματίας να επιτύχει, μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας και της διαφημιστικής προώθησης μέσω διαδικτύου. Πρέπει λοιπόν προς τούτο να καταστούν διαυγείς οι στόχοι και ο τρόπος μέτρησης της επιτυχίας. Για παράδειγμα όταν η ιστοσελίδα έχει αντικείμενο τις διαδικτυακές πωλήσεις, ο στόχος είναι ασφαλώς η αύξηση των πωλήσεων, της πελατείας και της κερδοφορίας, με αποτελέσματα που να δικαιώνουν την πραγματοποιηθείσα επένδυση. Αν όμως κάποιος “στήνει” μία νέα εταιρεία τότε στοχεύει κατά κύριο λόγο στην εδραίωση της αναγνωρισιμότητας του brand που προωθεί μέσω της ιστοσελίδας του.

Βήμα 2ο: Στάθμιση κόστους – αξίας των προωθητικών υπηρεσιών

Όπως με κάθε τι που αγοράζει κάποιος έτσι και για τις υπηρεσίες διαδικτυακής προώθησης καίριο είναι το ερώτημα αν η επένδυση είναι ικανή να αποφέρει τα προσδοκώμενα οφέλη. Μάλιστα μία τέτοιου είδους επένδυση πρέπει να γίνεται βάσει μακροπρόθεσμου και συστηματικού σχεδιασμού, προκειμένου να αποδώσει. Για να επιλέξει κανείς την κατάλληλη εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει χειροπιαστές αποδείξεις για την αξία που θα προσθέσει στην επιχείρησή του η νέα για παράδειγμα ιστοσελίδα, σε σχέση με το κόστος δημιουργίας της.

Βήμα 3ο: Διερεύνηση του κύρους της εταιρείας

Το κύρος της εταιρείας προώθησης δεν είναι συνυφασμένο κατ’ ανάγκη με τα χρόνια λειτουργίας της. Αντίθετα, νέες εταιρείες του κλάδου φημίζονται για τις καινοτόμες ιδέες και πρακτικές. Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή της κατάλληλης εταιρείας είναι το εάν και κατά πόσο μπορεί να κατανοήσει και να αποδώσει σωστά τη φιλοσοφία της επιχείρησης και τα απορρέοντα από αυτή μηνύματα, που θέλει να προωθήσει στον καταναλωτή.

Βήμα 4ο: Εδραίωση καλής επικοινωνίας

Το διαδίκτυο συνεχώς αλλάζει και διαμορφώνεται. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την τεχνική εξειδίκευση που διαθέτουν οι εταιρείες προώθησης δυσχεραίνει σε κάποιες περιπτώσεις την επικοινωνία εταιρείας – διαφημιζόμενο. Πρέπει για το λόγο αυτό σε κάθε στάδιο της συνεργασίας να διασφαλίζεται ότι ο πελάτης είναι ενήμερος και έχει αντιληφθεί πλήρως τις λεπτομέρειες υλοποίησης των προωθητικών δράσεων. Ο πελάτης, ακόμα και εάν διαθέτει περιορισμένη τεχνική κατάρτιση δεν θα πρέπει ποτέ να νιώσει ότι δεν καταλαβαίνει που επενδύει τα λεφτά του.

Βήμα 5ο: Ανάδειξη της σημασίας του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της δημιουργίας μιας εταιρικής ιστοσελίδας σχετίζεται αναμφίβολα με το περιεχόμενό της. Συνήθως, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας όταν δημιουργούμε ή αναμορφώνουμε μία ιστοσελίδα είναι η όψη ή οι λειτουργίες της και όχι το περιεχόμενό της. Μια τέτοια προσέγγιση παρ’ ότι συναντάται συχνά, είναι διαπιστωμένο ότι καθιστά αλυσιτελή την επένδυση. Μία έγκυρη εταιρεία προώθησης οφείλει να επικεντρωθεί στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς αυτό και μόνο αυτό θα καθορίσει την ανταπόκριση του κοινού και τη σωστή επικοινωνία των μηνυμάτων της διαφημιζόμενης επιχείρησης.

Bήμα 6ο: Ρεαλιστική στοχοθεσία.

Πριν την πραγματοποίηση προωθητικών δράσεων καλό είναι να τίθενται ξεκάθαροι στόχοι σχετικά με το τι μπορεί να περιμένει κανείς για παράδειγμα σε έξι μήνες ή ένα χρόνο από την επένδυση. Καλό είναι οι στόχοι αυτοί μάλιστα να είναι ρεαλιστικοί, όπως η αύξηση επισκεψιμότητας και on-line πωλήσεων, η διάδοση της αναγνωρισιμότητας των διαφημιζόμενων προϊόντων ή της εταιρείας ή η προσέγγιση εταιρείας και καταναλωτικού κοινού. Προς τούτο θα πρέπει η διαφημιζόμενη εταιρεία να μπορεί από πριν να γνωρίζει τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προφέρονται για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Βήμα 7: Ξεκάθαρη εταιρική στρατηγική

Μία έγκυρη εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να προσφέρει στον πελάτη μία συνοπτική, πλην όμως ξεκάθαρη εικόνα της ακουλουθητέας στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή θα προσδώσει στο διαφημιζόμενο κύρος και αξιοπιστία. Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η μετουσίωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας σε πελάτες.

Βημα 8: Διατήρηση της καλής ποιότητας της προωθητικής δράσης.

Η κατασκευή και μόνο μίας ιστοσελίδας δεν αρκεί για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών. Απαιτείται αντίθετα διαρκής επαγρύπνηση και καλή συνεργασία, προκειμένου να ενημερώνεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, αλλά και να παρακολουθείται συνεργατικά η επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Σχετικά Άρθρα

9 βήματα για ασφαλής αγορές Online
Μάϊος 2, 2015
Περισσότερες οι αναζητήσεις από κινητά τηλέφωνα σε σχέση με τα desktop
Ιούνιος 6, 2015