Ολοκληρωμένη λύση Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας & Ωρομέτρησης – Καταγραφής Προσωπικού

c2pro

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας -
Ωρομέτρηση Προσωπικού

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, η νέα πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα πρέπει να ενημερώνεται με ένα σύνολο πληροφοριών που θα αφορούν το ωράριο εργασίας, τις υπερωρίες, την υπερεργασία, τις βάρδιες, τα διαλείμματα, τα ρεπό και τις άδειες. Αυτές οι πληροφορίες είναι εύκολα και άμεσα διαθέσιμες – ακόμα και σε πραγματικό χρόνο – με τη χρήση των συστημάτων ωρομέτρησης προσωπικού. Η ενημέρωση της πλατφόρμας σχετικά με την εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός 15 λεπτών.

ΕΡΓΑΝΗ Connect

Η EasyComTech έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη λύση Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας η οποία εξασφαλίζει την διασύνδεση με την πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ώστε να πραγματοποιείται η αποστολή των εγγραφών έναρξης και λήξης της εργασίας του προσωπικού αυτόματα σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα της ΕΡΓΑΝΗ Connect καταγράφει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων και μέσω online σύνδεσης του συστήματος ωρομέτρησης αποστέλλει τα δεδομένα εντός 15 λεπτών στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ.

Το σύστημα Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ Connect αποτελείται από:

  • Το τερματικό παρουσίας προσωπικού, το οποίο καταγράφει τα δεδομένα εισόδου-εξόδου του προσωπικού. Οι τρόποι ταυτοποίησης που υποστηρίζουν τα συστήματα ωρομέτρησης είναι με χρήση επαγωγικών καρτών/μπρελόκ, δακτυλικού αποτυπώματος και αναγνώρισης προσώπου.
  • Το λογισμικό διαχείρισης τερματικών ωρομέτρησης το οποίο εγκαθίσταται σε PC ή server.
  • Το λογισμικό διασύνδεσης του συστήματος ωρομέτρησης με την πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Τα ρολόγια ωρομέτρησης προσωπικού της ψηφιακής κάρτας εργασίας συμβάλλουν στην καλύτερη ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων της επιχείρησής σας. Με τη χρήση τους θα καταφέρετε να αναβαθμίσετε τις δυνατότητες καταγραφής και προγραμματισμού του πραγματικού χρόνου εργασίας.

Μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ Connect εξασφαλίζετε:

  • αυτόματη ενημέρωση της ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με την αποστολή των δεδομένων των εγγραφών προσέλευσης/αποχώρησης που απαιτούνται για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
  • ασφαλή και άμεση πληροφόρηση των εγγραφών που διαβιβάστηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΡΓΑΝΗ
  • εύκολη διαχείριση και αξιόπιστο έλεγχο της παρουσίας εργαζομένων της επιχείρησής σας
  • δυνατότητα εισαγωγής εισαγωγής  των εξαγόμενων αρχείων σε προγράμματα μισθοδοσίας  

Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ Connect για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι η καλύτερη λύση και για τη δική σας επιχείρηση!