Όροι Χρήσης και Ιδιωτικό Απόρρητο

Όροι Χρήσης

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελούν ιδιοκτησία της EasyComTech. Όσον αφορά τη μερική ή ολική αναδημοσίευση περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου της EasyComTech ισχύει ρητή απαγόρευση. Τυχόν προβολή ή αναπαραγωγή περιεχομένου της EasyComTech δύναται μόνο μετά την εκχώρηση έγγραφης άδειας από την ίδια την εταιρεία ή τον δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων του εκάστοτε περιεχομένου.

Η προβολή και δημοσίευση πληροφοριών και στοιχείων όπως λογοτύπων, ονομάτων, απεικονίσεων κλπ στον διαδικτυακό τόπο της EasyComTech που αφορούν την ίδια ή τρίτους βρίσκονται υπό την προστασία των διατάξεων περί εμπορικών σημάτων και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αυτόματη εκχώρηση άδειας του δικαιώματος χρήσης τους.

Η EasyComTech δεν φέρει ευθύνη ως προς την εγγύτητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης από τον διαδικτυακό της τόπο καθώς επίσης και για τυχόν σφάλματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων.

Η επιλογή, αποθήκευση, εγκατάσταση και χρήση προϊόντων λογισμικού τα οποία είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της EasyComTech είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη.

Όσον αφορά τις αναφορές ή ανακατευθύνσεις μέσω δεσμών (links) σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους,  η EasyComTech δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτών.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της EasyComTech οφείλει να  πραγματοποιείται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο τέτοιον ώστε 1) να μην συντελείται παρεμπόδιση της χρήσης του από τρίτους, 2) να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τα χρηστά ήθη 3) να μην αποτελεί αιτία δημιουργίας βλαβών στις παρεχόμενες υπηρεσίες και το δίκτυο που τις παρέχει.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η EasyComTech παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της και βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που τίθεται σε ισχύ από τις 25/05/2018 δεσμευόμενη με την υιοθέτηση και πλήρη εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών μέτρων.

Η EasyComTech έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την καταχώρηση, διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευσή αυτών.

Cookies

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων της, η EasyComTech κάνει χρήση των cookies. Τα cookies είναι αρχεία που περικλείουν πληροφορίες με τη μορφή απλού κειμένου και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο διαδίκτυο. Σκοπός συγκεκριμένων πληροφοριών (cookies) είναι να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του συγκεκριμένου χρήστη. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα διαγραφής και απενεργοποίησης των cookies από τον browser τους.

Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Κατά τη περιήγηση στον δικτυακό τόπο της EasyComTech πραγματοποιείται συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών των χρηστών σε log files στον server. Τέτοιες πληροφορίες αφορούν την IP του χρήστη, το λειτουργικό σύστημα, την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης προς τον server καθώς και άλλα σχετικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία δεν δύναται να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, και η χρήση τους αφορά μόνο την διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας των server, την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων κα.

Φόρμες επικοινωνίας

Κατά τη περιήγηση στον δικτυακό τόπο της EasyComTech οι χρήστες έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας αίτησης τιμοκατάλογων και άλλων πληροφοριών. Κατά τη συμπλήρωση και καταχώρηση της φόρμας, οι πληροφορίες που αποστέλλονται όπως το email, το όνομα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η IP του χρήστη αποθηκεύονται στο server.

Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μέσω αποστολής email στο support@easycomtech.gr, έχουν το δικαίωμα αίτησης ηλεκτρονικού αντίγραφου των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από αυτούς, καθώς και την πλήρη διαγραφή αυτών. Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για φορολογικούς λόγους, όπως π.χ. μετά την τιμολόγηση υπηρεσιών, οπότε και πρέπει να διατηρηθούν τα στοιχεία τους στο λογιστικό πρόγραμμα και στα αρχεία του λογιστικού γραφείου που μας εξυπηρετεί.

Προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας

Με σκοπό την εκπλήρωση υπηρεσιών όπως η παροχή φιλοξενίας, η κατοχύρωση domain κτλ, υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά δύναται να χρησιμοποιηθούν και για την εκπλήρωση υπηρεσιών στους αντίστοιχους παρόχους, μητρώα ονομάτων, εκδότες SSL, παρόχους server κτλ.

Στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας

Κατά την περιήγησή σε site μας συλλέγονται και αποθηκεύονται  δεδομένα συμπεριφοράς, όπως π.χ. επισκεπτόμενες σελίδες, χρόνοι παραμονής, συχνότητα επισκέψεων κτλ. και γνωστοποιούνται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics με σκοπό την βελτίωσης του μάρκετινγκ της EasyComTech. Τα δεδομένα αυτά δεν ταυτοποιούν τους χρήστες.

Remarketing

Με σκοπό την προβολή διαφημίσεων σε site τρίτων, δύναται να γνωστοποιηθούν στοιχεία επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook.

Συνεργασία με τις αρχές

Έπειτα από νόμιμο αίτημα από δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές η EasyComTech δύναται να προχωρήσει στην κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ερωτήσεις που αφορούν την συλλογή,  επεξεργασία και καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και για αιτήματα λήψης αντιγράφου ή διαγραφής τους, επικοινωνήστε  τηλεφωνικώς στο 2310 649 972 ή μέσω e-mail στο support@easycomtech.gr.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της EasyComTech προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.